Mozaieken

Verhalen van de Mozaieken

TRITON MOZAIK

Na de geweldige bruiloft onderwater van Poseidon en Amphitit, krijgen deze een kind. Dit kind, bedekt vanaf de middel met zeewier, zodat het leek op een vis heette Triton. Triton diende zijn ouders en gaf hun boodschappen door via de Hellos zeeschelp. Triton kon zo hard blazen dat het geluid dan leek op een storm met hoge golven op zee.

DIONYSOS,BAKKHA AND NIKE MOZAIK

In dit mozaik zijn Dionysos, God van het innerlijk en van oorsprong uit Anatolie, en Nike, God van de overwinning, samen te zien. Dionysos is te zien in een strijdwagen voortgetrokken door twee panters, bestuurd door Nike. Een Bakkha is te zien dansend voor de wagen. Dionysos is ook de naam van een religie. Aanhangers van dit geloof begonnen een mystieke reis door middel van het drinken van wijn. Mensen die hieraan deelnamen werden Satyros (mannelijk) en Bakkha (vrouwelijk) genoemd.

ANTIOPE EN SATYROS MOZAIK

Antiope is een zeer mooie vrouw. Na het zien van haar schoonheid werd Zeus verliefd op haar. Hij benadert haar in de vorm van een satyros ( man die deelneemt aan de Dionysos ceremonie door het drinken van wijn ). Zeus, die haar hart van Antiope veroverd, krijgt twee kinderen met haar. Maar als Zeus haar verlaat en Antiope niemand meer heeft om op terug te vallen , vlucht ze uit angst voor haar vader en trouwt ze met koning Siklon, de koning van Epopeus.

POSSEDION,OCEANOS EN TETHYS MOZAIK

Dit mozaik ligt op de vloer van een zwembad. Het geeft de belangrijkste goden van de zee weer. Bovenaan kan men Poseidon zien al rijdend op een wezen dat hippocam heet. Deze hippocam heeft het hoofd en de voorbenen van een paard en is aan de achterzijde een vis. Poseidon houdt een drietand vast. Onderaan zijn de andere zeegoden Oceanos en Tethys te zien. Tethys vertegenwoordigd de vrouwelijke kant van de zee. Verder zijn er diverse zeedieren afgebeeld.

DIONYSOS BRUILOFT MOZAIK

De figuren in de mozaik van links naar rechts zijn: Een man die staat en drinkt uit een beker. Een zittende man die een schaal vasthoud. Een vrouw die naar rechts loopt. Vanwege de beschadiging kunnen we niet zien wat ze vasthoud. Een vrouw op de troon met kleding die losjes om haar heen hangt. Naast de troon een kind. Een man met een aureool om zijn hoofd. Twee vrouwen naar links lopend.

DE GEBOORTE VAN APHRODITE MOZAIK

De Godin van de liefde. De Romeinse Venus. Er zijn twee versies over haar geboorte. De eertse zegt dat ze de dochter is van Zeus en Diane. De tweede versie zegt dat ze de dochter is van Quranos. Volgens dit verhaal verliest Quranos zijn geslachtsdelen en vallen deze in de zee. Quranos krijgt een dochter uit de zee en ze werd "de vrouw geboren uit de zee" genoemd.

ACHILLES MOZAIK

Achilles is op weg naar de Trojaanse oorlog. De ouders van Achilles willen niet dat hij aan de oorlog deelneemd en ze sturen hem naar koning Lykomedes. Daar treft Achilles de dochter van de koning. Maar als het gerucht gaat dat Troje niet zonder de hulp van Achilles kan worden veroverd, gaat Odysseus op zoek naar Achilles.

OCEANOS EN TETHYS MOZAIK

Oceanos leeft met Tethys, die de vrouwelijke kant van de zee voorsteld. Er wordt gezegd dat alle rivieren en stromen zijn ontstaan door Oceanos en Tethys. Deze mozaik, gevonden in Zeugma op de bodem van een zwembad, stelt Oceanos en Tethys voor omringd door wezens uit de zee. Ook Eros, rijdend op een dolfijn, is te zien in dit mozaik.

DAEDALUS EN IKAROS MOZAIK

De God Poseidon geeft koning Minos van Kreta een stier. De vrouw van de koning, Pasiphae, wordt verliefd op de stier. Zij geeft opdracht om een beeld te maken met de kop van een stier en het lichaam van een man. De Minotaur wordt geboren. Zeven mannen en zeven vrouwen uit het rijk van koning Minos worden geofferd aan de Minotaur, die leeft in het labyrint.

GALATEIA MOZAIK

Er zijn twee karakters die worden geassocieerd met de melkwitte huidskleur. De eerste is de dochter van Nreus en een zeemeermin, die voorkomen in de Siciliaanse legendes. De Siciliaanse cycloop Polyphemos, die eruit zag als een beest, was verliefd op Galateia, een melkwitte schoonheid die leefde in de zee.

SILENOS MOZAIK

Silenos is de algemene naam voor de oude Satyroses (aanhangers van Dionysos). Dit is ook de naam van de held die opstond tegenover Dionysos. Er zijn vele verhalen over de stamboom van Silenos. Silenos zou geboren zijn uit het huwelijk van Hermes en een nimf. Andere keren is Silenos geboren uit het bloed van Hermes terwijl zijn geslachtsdelen werden afgehakt door Quranos Kronos.

HET ZIGEUNERMEISJE MOZAIK

Deze mozaik werd gevonden tijdens de opgravingen in Zeugma in 1992. Het werd het symbool van Zeugma vanwege de mysterieuze blik die ze in haar ogen heeft. Toen ze niet kon worden geidentificeerd werd ze "het zigeunermeisje" genoemd om haar gelijkenis met een zigeunerin. Sommigen beweren dat ze Gaia is, de Godin van de aarde. Zij is de oorsprong van alle goden.

DE TONEELGROEP MOZAIK

Er zijn verschillende meningen over dit mozaik. De eerste indruk na de opgraving in Zeugma was dat de drie zittende figuren een toneelgroep voorstelden. Maar de wetenschap is het hierover niet eens, daar toneelspelers destijds werden afgebeeld met een masker. De regel onderaan het mozaik zegt dat het is gemaakt door de kunstenaar Zoimos (of Samsota).

EROS EN DOLFIJN MOZAIK

Deze opgraving, die in staat werd gesteld door het Packard Humanitas Institute, stelt Eros voor rijdend op een dolfijn.

ZEUGMA ILLUSTRATIE MOZAIK

Zeugma leefde in weelde gedurende de 2e eeuw AD. Het was één van de vier grootste steden van het Romeinse Rijk. Zeugma was een prachtige stad. Het hoofdkwartier van het 4e legioen. Hoge officieren leefden in Zeugma evenals rijke handelaren.

METIOKHOS MOSAIC

Een jonge man oorspronkelijk uit Phrygia. Metikhos was verliefd op Parthenope, die gezworen had om maagd te blijven. Ook zij was verliefd op hem maar toch wilde ze haar eed getrouw blijven. Ze knipte haar haren af en ging in ballingschap. Ze ging naar Campania en ze was trouw aan de God Dionysos. Maar zij die niet aan fysieke liefde deden werden niet vergeven door Aphrodite. Daarom veranderde Aphrodite haar in een duivelse sirene, met het hoofd van een mens en het lichaam van een vogel.

PARTHENOPE MOZAIK

Zij was een duivelse sirene. Haar graf zou in Napels ( Italie ) liggen. Zij pleegde zelfmoord samen met haar zusjes door in zee te springen. Haar lichaam werd door de golven op het strand geworpen en in Napels staat ter ere van Parthenope een monument. Zij kwam uit Phrygia en was verliefd op Metikhos. Zij kon haar eed van maagdelijkheid niet breken, knipte haar haren af en vertrok naar Campania. Daar wijdde zij haar leven aan de God Dionysos. Aphrodite werd erg boos en veranderde Parthenope in een sirene, met het hoofd van een mens en het lichaam van een vogel.

METIOKHOS EN PARTHENOPE MOZAIK

De twee figuren werden 36 jaar geleden uit Turkije gesmokkeld. Omdat het anders begraven zou worden door het meer dat zal ontstaan als de Birecik-dam klaar is. De mozaiken zijn inmiddels teruggebracht vanuit de USA naar Gaziantep. Het restant van de mozaik is in 1993 naar Gaziantep gebracht en later weer herenigd met de twee ontbrekende figuren.

DE GOD EUPHRATES MOZAIK

De God van de Eufraat werd gevonden op een 8-hoekige vloer. Hij ligt half op een bank. De rivier de Eufraat stroomt uit een kruik die onder zijn arm ligt. Daar waar het water stroomt, wordt het land groen. Hij houdt een tak vast. Zijn torso is naakt en aan zijn voeten staat een boom. Dit mozaik werd gevonden in 2000 in een Romeinse villa op de bodem van een zwembad.

DE JONGE RIVIERGOD EUFRATES MOZAIK

De jonge God Eufrates met ontbloot bovenlichaam, leunt op een grasvlakte. Links staat een gebouw met een driehoekige voorkant en aan weerszijden een muur. Dit stelt een rivier voor die de Eufraat van water voorziet. Ook dit mozaik ligt op de bodem van een zwembad.

WATERNIMF MOZAIK

Deze rechthoekige afbeelding stelt een waternimf voor, die in het gras ligt. Onder haar arm is een bron. Deze bron voorziet de rivieren die naar de Eufraat stromen van water.

DEMETER DE GOD VAN DE OVERVLOED MOZAIK

In deze mozaik staat de God van de arde met de "Hoorn des overvloeds" op haar schouder. Ze is afgebeeld in een ondiep bad, gekroond met bloemen en groen. Dit om de relatie met Eufrates aan te geven.In deze constructie van baden heeft de kunstenaar aangegeven dat het water eerst via de Eufrates stroomt en dan voor de vruchtbaarheid zorgt. Symbolisch is het water van de Eufraat de bron van alle vruchtbaarheid.

ACHELOOS, KONING VAN EUFRATES MOZAIK

De overvloed en de vruchtbaarheid van de Eufraat zijn ook gebruikt in een andere voorstelling in Zeugma. Acheloos, koning van Eufrates, met de "Hoorn des overvloeds" op zijn hoofd en tussen het fruit. Acheloos heeft een snor met de vorm van vleugels. Hij heeft bloemen in het haar en twee horens op zijn voorhoofd. Fruit en bloemen zijn te zien in deze mozaik, omgeven door takken en de "Hoorn des overvloeds".

ACRATOS MOZAIK

Dit mozaik wordt gevonden tijdens opgravingen door het museum van Gaziantep, in de Zeugma/Belkis Kaleagzi regio. Acratos en Euphrosyne zijn zittend te zien, terwijl Acratos schenkt uit een kruik die de vorm heeft van een hertekop. Euphrosyne betekent blijdschap en geluk, zij symboliseerd alles wat mooi is om te zien. Zij is de dochter van Zeus en Eurynome. Acratos is een God, die mannen voorsteld die zwak zijn tegenover vrouwen.

LIEFDE(EROS) EN GEEST (PHYSKE) MOZAIK

Toen Eros Physke tegenkwam, was ze aan het opscheppen dat zij nooit op iemand verliefd zou worden. Eros zou er voor zorgen dat ze verliefd werd op de ergste man die er was. Maar toen hij zijn pijl op haar hart richtte, werd Eros overdonderd door de schoonheid van Physke. Hij werd verliefd op Physke in plaats van dat zij verliefd zou worden op iemand anders. Physkes enige wens was dat zij het gezicht zou zien van de jonge man die verliefd op haar was. Eros accepteerde dit echter niet.

EUROPA MOZAIK

Europa was de dochter van Agenor. Zeus was verliefd op haar. Zeus veranderde zichzelf in een witte stier en kwam Europa tegen op het strand. Door zich als een tamme stier voor te doen, liet hij Europa op zijn rug klimmen. Daarna zwom hij de zee over naar Kreta. Op Kreta kreeg Europa drie zonen van Zeus. Minos, Sarpedon en Rhadamanthys.

PERSEUS EN ANDROMEDE MOZAIK

Perseus was op zoek naar de schuilplaats van Medusa. Omgeven door de overblijfselen van haar vorige bezoekers, lag Medusa te slapen. Ook al had Perseus een magisch arsenaal aan wapens, hij was toch niet zo dom om haar te wekken. Ook al konden haar ogen niemand in steen veranderen terwijl ze sliep, toch gebruikte Perseus het hulpmiddel dat hem door de Godin Ayhena was geschonken. Om zo de aanblik van Medusa af te weren. (De een zegt dat je door de aanblik van Medusa in steen veranderd. Anderen beweren dat je in haar ogen moet kijken om in steen te veranderen.)