Catalhoyuk

Karain Grot en Catalhoyuk

De "Karain grot" bevindt zich aan de voet van het Katran-gebergte, in het dorp Yagca, ongeveer 30km van Antalya in het zuidwesten van Turkije. Deze grot bevat enkele kamers (A-G) die onderling met elkaar zijn verbonden. Hier bevindt zich ook de bekende Karain E-kamer. Deze bevat een reeks van menselijke overblijfselen uit de vroege en late paleolitische tijd. (100.000-130.000B.C. en 200.000-300.000B.C.)De E-kamer

De Karain E-kamer is een van de grootste en rijkste paleolitische plaatsen in de wereld. Het bevat een 11m dikke midden-paleolitische tijdsteen.

Alle prehistorische - en chronologische kennis van Anatolië komt van deze plaats, vanwege de zeer grote archeologische collectie. De Neanderthaler-overblijfselen, gevonden op deze plaats maken de Karain-grot belangrijk en uniek in de prehistorie van Turkije. Daar dit de oudste menselijke overblijfselen zijn tot de dag van vandaag. Daarbij zijn er talloze dierlijke fossielen gevonden zoals Elephas Meridionalis, Hippotamus Amphibius, Equus Hydruntius, Equus Caballus, Bos Primigenius, Cervus Elaphus, Dama Dama, Capra Aegagrus, Ovis Orientalis, Capreolus Capreolus, Ursus Spelaus, Crocutta Crocutta, Felis Leo, Felis Lynx, Vulpes Vulpes, Felis Sylvestris, Meles Meles, Martes Martes, Hystrix Crystata, vele vogels, reptielen, vissen en fauna. Al deze overblijfselen hebben er toe bijgedragen dat historici een goed beeld hebben gekregen van de paleo-ecologie in dit deel van Anatolië. 

Prof. I.K. Kokten

De belangrijkste opgravingen worden gedaan vanaf de hoofdsteen, die is achtergelaten door Prof. I.K. Kokten, in de E-kamer.

De opgravingen zijn begonnen in 1940 door Prof. Ismael Kilic Kokten in meerdere kamers, inclusief Karain-B. In 1985 werden de opgavingen hervat door Kokten's opvolger, Prof. Dr. Isin Yalcinkaya van de historische faculteit van de Universiteit van Ankara. De opgraving concentreerde zich op de E-kamer. In 1996 is men opnieuw gestart met de opgravingen in samenwerking met de historische faculteit van de Universiteit van Luik.

Catalhoyuk

Tot de dag van vandaag is Catal Höyük de oudste en grootste neolitische stad ooit gevonden.

Deze Centraal-Anatolische nederzetting is ongeveer 8000 jaar oud. Gelegen ten oosten van de Carsamba-rivier, die ontspringt bij het meer van Beysehir, nabij de stad Cumra. De populatie van Catal Höyük wordt geschat op enkele duizenden mensen en is daarmee ongetwijfeld de drukst bezette stad op aarde, in die tijd. Er zijn een aantal zeer belangrijke details bekend over deze stad. Bv. het eerste weefsel, glas, houten bekers, agricultuur, veeteelt en de ontwikkeling van religie. Diverse objecten zijn hier als eerste ontwikkeld en gebruikt. In het licht van al deze vondsten, is het algemeen geaccepteerd dat de opgraving één van de meest belangrijke archeologische vindplaatsen is van deze tijd.

James Mellaart

Archeoloog James Mellaart begon met de opgravingen in 1961 en eindigde in 1963. De volgende fase begint in 1993.

De technologische ontwikkelingen op het gebied van de archeologie, archeometrie, instrumentarium en andere gerelateerde wetenschappen zorgen voor een gunstige ontwikkeling van de opgraving. Dit hield in dat alle vondsten worden verwijderd met de grootste zorg en worden onderzocht op microscopisch detail. Als de opgraving warens gestopt in 1963, zouden er waarschijnlijk vele objecten voor altijd verloren zijn gegaan. Alleen de beste chemische technologie is in staat om de muurschilderingen te behouden tot op de dag van vandaag.

Dr. Ian Hodder

Aan het hoofd van deze technisch geavanceerde opgraving staat Dr. Ian Hodder van de archeologische faculteit van de Universiteit van Cambridge. Met toestemming van het Ministerie van Cultuur en onder begeleiding van het Britse Instituut voor Archeologie in Ankara, was de opgraving mogelijk met de financiële hulp van The Britisch Acadamy, Het Britse Instituut voor Archeologie, de Europeese Unie, National Geographic Society, de Universiteit van Cambridge en het McDonald Instituut. Het plan is om het project in ongeveer 25 jaar te voltooien. In tegenstelling tot andere opgravingen, is hier het doel om een voorbeeld te stellen op het gebied van identificatie en behoud van de opgraving. Het is niet toegestaan een muurschildering te verwijderen tenzij aan de juiste voorwaarden is voldaan met betrekking tot het onderzoek.

Computer-animatie

Naast archeologen en laboranten is er een groep die alle vondsten registreerd. Met behulp van computers wordt alle informatie direct verwerkt.

Als aanvulling op al dit werk, is er een project gestart vanuit de Universiteit van Karlsruhe (D). Experts op het gebied van kunst- en mediatechnologie doen een poging om een interactief medium te ontwikkelen van de opgraving, met behulp van camara's en computers. Er is al een animatie die de hoogtepunten laat zien van het verleden van Catal Höyük. Met behulp van computer-animatie is een multimedia omgeving ontworpen, waarin men door de straten en de huizen kan gaan. Men kan objecten bestuderen door gebruik te maken van de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is over de nederzetting.